Blog Image

Nytt Om Hälsa

Bloggen

Här uppdaterar vi kontinuerligt med nya intressanta rön om liv och hälsa.

Pilotstudie

Bärpulver Posted on Fri, February 04, 2011 13:48:56

Professor Per-Arne Öckerman har gjort en pilotstudie på en av våra
bärpulverblandningar – OxANT Ultima.
Läs nedan om vilket resultat han kom fram till.

___________________________________________________________________

BREDSPEKTRUM BÄRPULVER TILL PATIENTER MED KRONISKT TRÖTTHETSSYNDROM
En pilotstudie av Per-Arne Öckerman

INTRODUKTION

Kroniskt Trötthetssyndrom (CFS) är ett ganska vanligt, ofta debiliterande tillstånd med väsentligen okänd genes. Tidigare kontrollerade, dubbel-blindstudier, liksom enklare öppna studier, har påvisat minskning av trötthet och andra symtom vid behandling med antioxidanter (1-14).

Då nu nya, antioxidantrika preparat från norrländska bär blivit tillgängliga, fann jag det intressant att testa effekten på patienter med CFS.

MATERIAL OCH METODER

Tolv patienter, nio kvinnor, tre män, ålder 28-70 år, alla med läkardiagnos CFS enl. sedvanliga kriterier behandlades under 30 dagar med OxANT Ultima Bärpulver (En blandning av torkade och malda blåbär, havtorn, kråkbär,tranbär och lingon, innehållande både skal, fruktkött, saft och kärnor; www.immun.se) . Dos: 25 ml/dag.

Deltagarna uppmanades att vid tiden 0 och 30 dagar ange en rad subjektiva besvär på en skala 0-10, där 0 innebar inga som helst besvär och 10 innebar extremt svåra besvär. Uppgift lämnades för följande, alla vanliga hos patienter med CFS: trötthet, värk, känslighet för mat och kemikalier, mag-tarmbesvär, nedstämdhet, sömnsvårigheter, minnes- och koncentrationssvårigheter, total reaktion på alla besvär.

RESULTAT

För samtliga studerade variabler angav deltagarna som grupp minskade besvär med statistisk signifikans enligt tabell 1.

———————————————————————————————————

Tabell 1.

Subjektiva besvär hos 12 patienter med Kronisk Trötthetssyndrom före och efter en månads behandling med bredspektrum bärpulver. Se Material och Metoder för beskrivning av testskalan. P-värde anges enligt Student´s T-test.

DISKUSSION

De i det använda bärpreparatet ingående komponenterna har visats innehålla ett spektrum av olika antioxidanter (15-19). Genom att kombinera flera olika bär torde ett bredare spektrum av antioxidanter har ingått i testen. Detta bör ha ökat effekten (1-14).

Författarens tidigare erfarenhet av behandling av CFS-patienter med antioxidanter (1-14) har visat, att ett brett spektrum är viktigt. Likaså har visats, att dosen spelar en roll både för tiden till en effekt märks och nivån på effekten (1-14). Det är därför möjligt att ändrad dos och behandlingstid skulle kunna modifiera resultatet jämfört med det som nu uppnåtts med bärpulver.

Det kan dock sägas, att bärpulvret hade en påfallande snabb och tydlig effekt med använda dos.

REFERENSER

1. Monitoring free radicals by erythrocyte fragility test. 5th Annual Symposium on Complementary Health Care, Exeter University, UK, Dec. 10-12, 1998.

2. New Method for Assay and Treatment in Diseases Related to Free Radicals. 7th Swedish Pollen International Symposium, Tokyo 1998.

3. Non-existing Diseases Chronic Fatigue Syndrome, Electrical Hypersensitivity, Fibromyalgia, Multiple Chemical Hypersensitivity and Amalgam Disease. Health Trends 2000. 2nd International Conference, Copenhagen 1999

4. New Methods for Assay and Treatment in Diseases Related to Free Radicals. (In Japanese). Oketsu-Kenkyu, 18:159-172, 1999.

5. Broad-spectrum Antioxidant Treatment in Diseases Related to Free Radicals. Control by Erythrocyte Fragility Test. (In Japanese). Excellent Sweden, Vol. 2: Caring, p. 142-144.

6. Antioxidant Treatment of Chronic Fatigue Syndrome. Clinical Practice of Alternative Medicine. 1(2):88-91,2000.

7. Free Radicals, Disease and Ageing. International Symposium, National Taiwan University Hospital, Taipei, April 18-21, 2002.

8. Ibidem. Singapore. April 16, 2002.

9. Free Radicals and Ageing. 11th Swedish Pollen International Symposium Tokyo 2002.

10. A New Medicine. Book in Japanese. ISBN4-87738-228-3.

11. A Model for Effective Antioxidant Treatment. International Congress of Complementary and Alternative Medicine (ICCAM). Singapore 2005. Handbook and Abstracts, p.31.

12. Den Nya Medicinen. Book in Swedish. 2nd.ed. ISBN:91-970087-6-1.

13. Treatment of Macular Degeneration using a Broad-spectrum Antioxidant Preparation.(In Swedish, to be translated). Den Nya Medicinen, p. 72-74.

14. Broad-spectrum, High Dose Antioxidant Treatment in Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia and Amalgam Disease. (In Swedish, translated in the English version). Den Nya Medicinen, p.103-109.

15. Zafra-Stone s et al Berry anthocyanins as novel antioxidants in human health and disease prevention. Mol Nutr Food Res 2007, 51, 675-83.

16. Erlund I et al Favorable effect of berry consumption on platelet function, blood pressure and HDL cholesterol. Am J Clin Nutr 2008, 87,323-31.

17. Ogawa K et al. Anthocyanin composition and antioxidant activity of the Crowberry (Empetrum nigrum) and other berries. J Agric Food Chem 2008,56, 4457-62.Varför lider så många av benskörhet trots att vi dricker så mycket mjölk?

Mineraler Posted on Wed, June 10, 2009 15:46:27

Varför lider så många av benskörhet trots att vi dricker så mycket mjölk?

Nu verkar forskarna ha kommit något på spåret… Magnesiumbrist.

Problemet med benskörhet är inte att man får i sig för lite kalcium utan att man förlorar det man har i skelettet.

Magnesium behövs för att kroppen skall kunna ta upp kalcium. Magnesium styr nämligen upptaget och utnyttjandet av kalcium. Kalcium och magnesium samarbetar och utan magnesium avlagras kalcium istället i vävnaderna och inte i skelettet, därav benskörhet. För mycket kalcium kan vara direkt skadligt ifall man inte får i sig magnesium i tillräcklig mängd. Kalcium kan, vid brist på magnesium, göra att vävnader, organ och leder förkalkas (även hjärnan). Magnesium bidrar till att förhindra dessa kalkavlagringar och ser till att kalken hamnar där den ska.

Man säger att magnesium är absolut nödvändigt i över 300 biokemiska processer i kroppen, bl.a matsmältning, energiproduktion och ämnesomsättningen av protein, fett och kolhydrater. Nästan alla enzymreaktioner i kroppen är beroende av magnesium för att fungera.

Magnesiumbrist kan ge njursten, gallsten, sömnsvårigheter, muskelkramper, trötthet, utmattning, spändhet, ångest, nervösa besvär, depressioner, huvudvärk, migrän, lättretlighet, hörselstörningar, överkänslighet för oljud, yrsel, hyperaktivitet, psykos, stickande känsla och krypningar i kroppen, personlighetsförändring, svettningar, stark kroppslukt, hudskador, psoriasis, benskörhet, allergi, överkänslighet, förstoppning, orkeslöshet, stress och kanske t.om hjärtstillestånd.

Magnesium gör så att musklerna slappnar av. En hopdragen muskel kan vid magnesiumbrist inte släppa taget. Oregelbundna hjärtslag kan också vara ett tecken på magnesiumbrist.

Vid ryggskott kan brist på magnesium vara en bidragande orsak. Musklerna får kramp och sliter diskarna ur läge.

Magnesiumbrist tycks öka mottagligheten för cancer och bidrar till att frigöra mer histamin, vilket leder till allergiska besvär. Magnesiumbrist orsakar också förhöjda nivåer av adrenalin, vilket kan leda till en känsla av ångest.

Chokladbegär indikerar ofta brist på magnesium.

Barn med ADHD verkar ofta lida av magnesiumbrist. Ett tillskott av magnesium till dessa barn har visat på en minskning av deras hyperaktivitet.

Självmord bland studenter är den näst vanligaste dödsorsaken i USA. En fransk forskare vid namn ML Robinet har i en studie om självmordsstatistik jämfört geologiska kartor och statistik och där sett ett tydligt samband av mängden magnesium i marken och antalet självmord. Det är uppenbart,” påpekar M. Robinet, “att man inte begår självmord för att marken innehåller låga halter magnesium. Men de som regelbundet tog ett tillskott av magnesium hade ett stabilare psyke och klarade större motgångar.

Ett vanligt blodprov kan ge helt normala värden. Man måste leta inuti cellerna eftersom nästan hela organismens magnesiumlager finns inne i cellerna.

Forskare i Tyskland anser att det tar 6-12 mån att komma tillrätta med magnesiumbristen vid tillskott på 600 mg/dag.

Som med allt annat ska man inte överdosera magnesium, överskott utsöndras, men man bör inte överstiga 1500 gram/dag. Man kan få diarré om man tar mer magnesium än kroppen kan tillgodogöra sig.

Magnesium löser inte livets alla problem, bara de som beror på magnesiumbrist.

www.immun.seNext »