Att äta bär är hälsosamt för hjärta och blodkärl
Undersökning: Februari 2008

Nya forskningsrön visar att regelbundet intag av bär befrämjar hjärtats och blodkärlens hälsa. I en färsk undersökning gjord på Folkhälsoinstitutet, resulterade intag av bär i bland annat sänkt blodtryck.

I undersökningen deltog medelålders män och kvinnor, som hade förhöjt blodtryck eller andra riskfaktorer för hjärt- och blodkärlssjukdomar. Deltagarna åt och drack under två månaders tid bär och bärsaft eller kontrollprodukter. I början och i slutet av undersökningen mättes blodtrycket. Dessutom mättes halten av olika markörer för hjärt- och blodkärlssjukdomar samt för bärintag i blod- och urinprover.

I blodproverna från deltagarna som blivit lottade till bärgruppen, mättes förhöjda halter av näringsämnen, som t.ex. flavonoider och C-vitamin. I bärgruppen sjönk det systoliska blodtrycket, medan halten av HDL-kolesterol, dvs. det goda kolesterolet, steg. Dessutom hade intaget av bär en fördelaktig inverkan på blodplättarnas funktion.

Försökspersonerna åt olika sorters bär, dvs. blåbär, lingon, svarta vinbär och aronia, i form av hela bär, pure och saft. Varje dag åts två portioner, allt som allt ungefär 160 g/dag. Specialforskare Iris Erlund anser, att det är en rimlig mängd.

”Det är synnerligen glädjande om vi med en sådan måttlig dagsportion kan inverka positivt på faktorer som är viktiga för hjärtats och blodkärlens välmående”, säger Erlund.

Bären innehåller rikligt med polyfenoler, t.ex. flavonoider, och det är sannolikt dessa ämnen som är orsak till de positiva verkningarna. Detta antagande får stöd från tidigare undersökningar som tyder på att andra livsmedel som innehåller polyfenoler, dvs. kakao och röd vin, har liknande effekter.

”Våra inhemska bär är den rikligaste och mångsidigaste källan av polyfenoler. Dessutom innehåller bären många andra nyttiga ämnen, som t.ex. C-vitamin och vattenlöslig fiber, men mycket lite energi och fett.”

”Med sina vackra färger och fräscha smaker ger bären variation till kosten, både visuellt och smakmässigt. Det lönar sig att äta rikligt av dem, helst dagligen.” säger Erlund.

Forskarna har sedan länge känt till att en kost som innehåller rikligt med frukter och grönsaker minskar risken för vissa folksjukdomar. Man har antagit att, p.g.a. deras fördelaktiga näringsinnehåll, är även bär hälsosamma. Få kliniska studier har dock undersökt bärens effekter på människan. Den färska undersökningen ger nu viktig ny information om vilka faktorer som kan påverkas genom att man äter bär.

Undersökningen publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften American Journal of Clinical Nutrition i februari.

www.immun.se