Magnesium (Mg) är ett mineralämne som är känt för att ha flera hundra olika funktioner i kroppen. Det aktiverar över 300 olika biokemiska reaktioner och aktiverar upp till 80% av alla enzymer i kroppen.

Studier visar många människor i dag lider av magnesiumbrist. Bristen på detta viktiga mineral kan vara en viktig faktor när det gäller våra vanligaste hälsoproblem i den industrialiserade världen.

Vanliga åkommor som t.ex migrän, fibromyalgi, spända muskler, muskelkramper, astma, allergier, hyperaktivitet hos barn, sömnsvårigheter, låg energi, PMS, irritation, ångest, benskörhet och depression kan alla vara symptom på magnesiumbrist.

Det är med hjälp av kalcium du kan knyta din hand, men det är med hjälp av magnesium du kan öppna den igen… En av mineralets viktigaste funktioner är att få musklerna att slappna av efter hopdragning. Detta gäller även hjärtmuskeln. Mjukt vatten ökar risken för hjärtinfarkt eftersom mjukt vatten innehåller låga halter av magnesium.

Benskörhet trots att vi dricker så mycket mjölk i Sverige.

Kalcium behöver magnesium för att kunna tas upp i kroppen. Mjölk innehåller upp till 8 ggr så mycket kalcium som magnesium. För mycket kalcium drar ur magnesium ur kroppen och tillslut får man brist på magnesium som i sin tur gör att kroppen inte kan ta upp kalcium, med sjukdomar som benskörhet som följd.

Låga magsyranivåer minska halterna av gynnsamma tarmbakterier som är nödvändig för absorption av magnesium.

Magnesiumbrist orsakar förhöjda nivåer av adrenalin, vilket kan leda till en känsla av ångest.

Magnesiumsulfat används som på vissa ställen som behandling av astma.
Magnesium är känt för att vara viktiga för väl lungorna fungerar.
Magnesium är en känd behandling för olika typer av förkalkning av mjukdelar.
Magnesium som tillskott till barn med ADHD visade minskning av deras hyperaktivitet.

En studie från Brown University visade “anmärkningsvärt” förbättring hos barn med astma som behandlades med intravenös magnesium.

Självmord bland studenter är den näst vanligaste dödsorsaken i USA.

En fransk forskare vid namn ML Robinet har i en studie om självmordsstatistik jämfört geologiska kartor och statistik och där sett ett tydligt samband av mängden magnesium i marken och antalet självmord. Det är uppenbart,” påpekar M. Robinet, “att man inte begår självmord för att marken innehåller låga halter magnesium. Men de som regelbundet tog ett tillskott av magnesium hade ett stabilare psyke och klarade större motgångar.

Om man äter multivitamintabletter är det viktigt att kontrollera att de innehåller magnesium. Många tillverkare utesluter magnesium eftersom det tar mycket plats och tabletterna då skulle bli så stora. Många vitaminerna och mineralerna sänker i sin tur magnesiumhalten ytterligare. Att äta multivitamintabletter utan magnesium kan därför leda till att kroppen utvecklar astma och allergier pga magnesiumbrist.Källa: ctds.info

www.immun.se